1pdmsz

sus

rekrutacja 14 15

Wyraź
swoją
opinię

o Szkole...
o stronie internetowej...
o ...

 

film na stronie

npseo

Gliwice, 25.08.2014

 

Szanowni Państwo,

 

W najbliższym czasie w Szkole Podstawowej nr 32 pojawi się zespół wizytatorów ds. ewaluacji, którzy przez kilka dni będą się przyglądać naszej placówce. Efektem ich pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wyrażenia swoich opinii na potrzeby tego raportu.

Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie (pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl).

Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiają z dyrekcją i nauczycielami, ale też z uczniami i partnerami placówki. Istotnym elementem jest rozmowa z rodzicami.

Zapraszamy Państwa na spotkanie z wizytatorami ds. ewaluacji w dn. 4.09.2014r w godz.13.00-15.45 do siedziby szkoły ( ul. Wrzosowa 14)

Poproszą Państwa o wypełnienie ankiety, zawierającej pytania na temat tego, jak postrzegają Państwo naszą szkołę. Ankieta jest w pełni anonimowa, można ją wypełnić w formie on-line lub papierowej. Można również wypełnić ankietę w domu i przekazać następnego dnia wizytatorom w szkole.

Wypełnienie ankiety trwa ok. 20 min. Wypływające z niej wnioski będą częścią raportu, który niebawem zostanie zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl. w zakładce “Zobacz raport z ewaluacji swojej szkoły”.

Zależy nam na Państwa szczerych opiniach. Chcemy poznać Państwa zdanie. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się wzmocnić i rozwijać naszą szkolną społeczność.

Z wyrazami szacunku,

Jolanta Mach, dyrektor szkoły

 

Dodatkowych informacji udziela: dyrektor szkoły (32/234 25 37 )

 

Badania lekarskie uczniów klas sportowych o profilu pływanie można wykonywać już w sierpniu (ważnosć badań wynosi 1 miesiąc). Badania powinny obejmować: morfologię, badanie moczu, badanie poziomu cukru i EKG. Można je wykonać w dowolnie wybranym laboratorium lub przychodni.

Joomla Template by Joomla51.com